product

اجرای پروژه دوربین های مداربسته

اجرای طرح های دوربین های مداربسته ، انتقال تصاویر اجرای طرح های نظارت ، ترافیکی و امنیتی دوربین های ...
product

راه اندازی شبکه

خدمات راه اندازی شبکه برای سازمان ها و شرکت ها