product

عدد سیگنال WiFi خوب چه چیزی هست ؟

ممکن برای شما هم پیش امده باشد که عدد منفی سیگنال بر حسب db چه چیزی را نشان می دهد و چطور سنجیده می ...
product

راهنمای ایجاد لینک نقطه به چند نقطه در میکروتیک

در این آموزش قصد داریم یک لینک بی سیم نقطه به چندنقطه با استفاده تجهیزات میکروتیک برقرار نمائیم .
product

راهنمای ایجاد لینک وایرلس نقطه به نقطه میکروتیک

در این آموزش قصد داریم یک لینک بی سیم نقطه به نقطه با استفاده تجهیزات میکروتیک برقرار نمائیم .