سوکت cat5 sftp


شرکت آیکو سوکتی را طراحی نموده است که به منظور جلوگیری از خرابی دستگاه های وایرلس و سایر تجهیزات شبکه که با آن متصل هستند ، پیشگیری شود . کانکتورهای شبکه Cat5 STP Connector با روپوش فلزی به منظور انتقال جریان های مزاحم برق از دستگاه و عوامل بیرونی مانند رعد و برق می شوند و احتمال آشیب ناشی از این موارد را بسیار کاهش می دهند .
جمعه، 4 خرداد ماه 1397

قیمت : برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

تگ ها : سوکت سوکت شبکه cat5 cat5e سوکت cat5 سوکت cat6 کانکتور کانکتور cat5

توضیحات

شرکت آیکو سوکتی را طراحی نموده است که  به منظور جلوگیری از خرابی دستگاه های وایرلس و سایر تجهیزات شبکه که با آن متصل هستند ، پیشگیری شود .
کانکتورهای شبکه Cat5 STP Connector با روپوش فلزی به منظور انتقال جریان های مزاحم برق از دستگاه و عوامل بیرونی مانند رعد و برق می شوند و احتمال آشیب ناشی از این موارد را بسیار کاهش می دهند .

لازم به توضیح است که به منظور بازدهی بالاتر میبایست کانکتورهای هر کابل را با توجه به نوع آن کابل استفاده کرد بدین صورت که برای اتصال کابل های Cat5 از کانکتور Cat5 و برای اتصال به کابل های Cat6 از کانکتور Cat6 استفاده کرد .