راه اندازی شبکه


خدمات راه اندازی شبکه برای سازمان ها و شرکت ها
جمعه، 18 مرداد ماه 1398

تگ ها : خدمات شبکه راه اندازی شبکه گرگان شبکه گرگان وایرلس گرگان پسیو گرگان

توضیحات

خدمات فنی مهندسی
نصب، پياده سازي و كانفيگ انواع ويندوز سرور برای اتصال به میکروتیک
Active Directory نصب، پياده سازي و كانفيگ
DNS Server نصب، پياده سازي و كانفيگ
DHCP Server نصب، پياده سازي و كانفيگ
HOTspot نصب، پياده سازي و كانفيگ
Server OPEN VPN نصب، پياده سازي و كانفيگ
VLAN نصب، پياده سازي و كانفيگ
EoIP Tunnel - Site to Site VPN نصب، پياده سازي و كانفيگ
در سازمانها و شركتهاي بزرگOSPF نصب، پياده سازي و كانفيگ و اشكال يابي پروتك