تماس با کاواتک

همکاری با ما:

ارسال رزومه به ایمیل:
info@kavatech.ir

دفتر مرکزی:

گرگان، صیاد شیرازی 4، ساختمان مهر،
طبقه سوم، واحد 2

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه : 9:30 الی 18
پنجشنبه : 9:30 الی 14

تماس مستقیم:

017-32525070

پشتیبانی:

017-32525070

خدمات مشتریان:

017-32525070

شرکت مهندسی کاواتک

  • آدرس: گرگان - جاده ناهار خوران -صیاد شیرازی 4 - واحد سوم شمالی
  • شماره تماس: 0910 910 6217
  • ایمیل: info@kavatech.ir

با ما در ارتباط باشید