اجرای شبکه و پشتیبانی دفاتر پیشخوان دولت


شاید شما هم در دفتر پیشخوان خود با این معضل رو برو بوده اید که صف طویل مشتریان جهت استفاده از یک سرویس و تعدادی پرسنل جهت ثبت اطلاعات که در صف استفاده از سرویس اینترانتی و یا اینترنتی قرار گرفته اند . هر کاربر منتظر است که کاربری دیگری از شبکه SINخارج شده تا دسترسی برای او فراهم گردد . یا حتی تنها فقط یک سیستم در دفتر موجود است تا تمامی امور با آن انجام شود .
دوشنبه، 7 خرداد ماه 1397

تگ ها : پیشخوان دولت شرکت کاواتک شبکه دفتر پیشخوان شبکه پیشخوان خدمات شبکه نصب مودم کانفیگ مودم خدمات دفاتر خدمات دفاتر پیشخوان

توضیحات

شاید شما هم در دفتر پیشخوان خود با این معضل رو برو بوده اید که صف طویل مشتریان جهت استفاده از یک سرویس و تعدادی پرسنل جهت ثبت اطلاعات که در صف استفاده از سرویس اینترانتی و یا اینترنتی قرار گرفته اند .
 هر کاربر منتظر است که کاربری دیگری از شبکه SINخارج شده تا دسترسی برای او فراهم گردد . یا حتی تنها فقط یک سیستم در دفتر موجود است تا تمامی امور با آن انجام شود .

 

کاواتک

 

لذا اگر بتوان مشکل استفاده همزمان از سرویس SIN  را مرتفع نمود ، صف کاربران و به تبع آن صف مشتریان نیز کاهش پیدا میکند.

شرکت شبکه فناوران کاوا  با استفاده از پروتکل استاندارد و تجهیزات معتبر نسبت به طراحی این سرویس استفاده همزمان چند کاربر اقدام نموده وتوانسته است با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان خود امنیت و کیفیت این سرویس را تامین کند ، هم چنین  در چند دفتر معتبر پیشخوان دولت مرکز استان گلستان (گرگان )   این سرویس را در ابتدا به صورت پایلوت و پس از چندین بار آزمایش در نهایت به صورت پایدار و مطمئن برقرار نموده است .

 

کاواتک